Zátěže

Zátěže

Prenatální zátěže

V každém okamžiku působí na náš svět energie, které lze vypočítat pro libovolnou dobu. Pro nás jsou důležité energie, které působily na naše orgány v době, kdy se vyvíjely, tedy v době našeho prenatálního života v lůně matky. Některé působí v souladu s energiemi vyvíjejícího se orgánu, některé mu vadí, některé jdou přímo proti němu. Tento orgán a jeho oblast bude po narození slabší, labilnější, než oblast nezatížená.

Příklad: Můžeme si informace o zátěžích představit jako meteorologické zátěže, o nichž hovoří televizní moderátoři. Varují-li kardiaky a astmatiky, aby byli opatrní, nesdělují jim, že musejí zemřít. Totéž varování pro nás nachystala čínská učení. Starat se o oblast, která je energeticky zatížená se nám v budoucnu může vyplatit podstatně menšími zdravotními problémy, v optimálním případě slunným životem i stářím.

Možná Vás překvapí, že optimální není ani zcela pozitivní působení. Oblast je potom tak dokonalá (samé jangy), že je možné ji lehce vychýlit (do jinu).

Postnatální zátěže

Stejně důležité jsou energie, které na nás budou působit po dobu našeho života. Energie postnatální nám pomáhají určit oblast lidských činností, ke kterým budeme v jednotlivých obdobích směřovat. Porovnáním obou ukazatelů se můžeme dobrat k zátěžím, které můžeme definovat v čase. Prevence proti jednotlivým zátěžím tak můžeme konkretizovat nejen na oblast, nýbrž i na období.

Díky tabulkám, které máme k dispozici, můžeme u každého člověka určit oblasti, na něž působí energie negativně či pozitivně.

Příklad: V těchto tabulkách zastupují názvy orgánů celé oblasti. Například Játra představují oblast jinového Dřeva – jinového Větru. Do této oblasti tak spadají i oči, nehty apod. Je možné mít vážný problém s játry a přesto mít ostré vidění. Pak se bude jednat o nerovnováhu uvnitř oblasti jinu jinového Dřeva. Když se ovšem začne ještě horšit vidění, ostrost obrazu se postupně může změnit až do nerozeznatelných barevných fleků, pak je nejvyšší čas na nápravu. Jedná se už o velmi závažnou nedostatečnost celé oblasti jinového nebo dokonce i jangového Dřeva. Právě v jemnosti rozlišení jednotlivých vztahů a v přísné individualizaci diagnostikování a následném návrhu terapie je čínská medicína nepřekonatelná.

Jednodušší orientace v potížích

Znalost individuálních zátěží přináší jednu obrovskou výhodu. Umožňuje nám předpokládat budoucí problémy a tím  jim můžeme alespoň částečně předcházet. Navíc z nich můžeme vyvodit mechanismus poruch, takže je pro nás orientace v těchto potížích podstatně jednodušší.

Pokud člověk onemocní v jiné oblasti, než na níž je zatížen, musíme se porozhlédnout kolem něho. Chyba mohla nastat v oblasti vztahů, v prostoru, obrazně řečeno i v nepřízni osudu (osud si ale podle čínské medicíny pečlivě sami plánujeme v bardu mezižití, takže tou nepřízní myslíme v podstatě nepříjemnou životní zkoušku). Terapie, spočívající pouze v ovlivňování (léčbě) těla pak bývá často neúčinná, někdy dokonce i škodlivá.