12.5.2016

Vítr: garant zdraví nebo nositel sta nemocí? Díl II.

V minulém blogu jste se dočetli, proč je Vítr garant našeho zdraví. Ovšem zároveň je nutno na základě moudrosti klasické čínské medicíny uvést, že může být i jedním z jeho největších problémů. Proto se v názvu dočítáte i o „nositeli sta nemocí“.

1) Všeho moc škodí…

Nejčastěji se setkáváme s nadměrným větrem. Přemíra energie Větru způsobuje migrény, nauseu (špatně od žaludku, zvracení), křeče nebo třeba závratě, u žen časté špinění nebo nepravidelné krvácení během měsíce. Ze zkušenosti víme, že síla prudkého větru zpustoší  krajinu velice rychle. V našem těle je jeho představitelem cévní mozková příhoda, která se čínsky nazývá: „Náhlý útok větru“.

Na možnost přemíry Větru v našem organizmu nás ovšem upozorňuje řada příznaků. Například zarudlý obličej, tendence řešit konfliktní situace křikem, překotné jednání, křeče či stěhovavé bolesti nás varují před dopady, které by pro nás mohly znamenat opravdu velké problémy. S následky, které budeme odstraňovat stejně obtížně, jako zkázu, způsobenou silnou vichřicí.

2) Málo Větru, málo plodnosti?

Jak to už na světě bývá, chybou bude nejen přemíra, ale i nedostatek Větru. Už jsme si povídali o sepjetí energie Větru s játry. A velmi důležitou činností jater je například hospodaření s krví. Nejčastěji se pozná chyba v této oblasti u žen. Nedostatečnost Větru se projevuje opožděnou menstruací, její vymizení znamená vyčerpání Větru.

Játra jsou instancí rozhodující o okamžité plodnosti ženy. Vítr je rozsévačem života, větrosnubné rostliny jsou na něm dokonce bytostně závislé. Vítr je tím, kdo rozhodne, zda rozmnožení neohrozí stávající organismus, tedy harmonický život ženy. Vyvolávat menstruaci u mladých děvčat a u nemocných žen je z pohledu čínské medicíny nerozumné, protože žena je tímto mechanismem chráněna před ztrátou sil, která by mohla poškodit její zdraví.

Ale i když je znatelnější hospodářství s krví u žen, neznamená to, že u mužů nás nezajímá. O čem je například erekce? Pokud nedojde k překrvení penisu, nedojde ke spojení ženy a muže a nedojde ke zplození potomka, který by převzal od otce nedostatečnou energii. Z pohledu původní čínské medicíny je tato sterilita ženy i muže ochranou Univerza proti početí slabého potomka.

3) Proti nádorům

Ochrana kvality života je také nesmírně důležitá ve chvíli, kdy vlivem řady procesů v organizmu dojde k nádorovému bujení. Pokud dokážeme aktivizovat Vítr, dodáváme tím tělu sílu postavit se něčemu, co ohrožuje kvalitu jeho bytí. Ne nadarmo jedním z nejdoporučovanějších „léků“ klasické čínské medicíny je procházka na čerstvém vzduchu, nejlépe procházka podél vody v lese.

Kvalita energie Větru ale může ovlivnit nejen zdraví, zasáhnout může i život nás samotných. Ve chvílích extrémní aktivity musí mít tělo k dispozici síly v záloze, a tato síla je právě uchovávána v játrech.

4) Vítr se musí ohánět

Když si vše shrneme, vidíme, že Vítr našeho bytí to nemá opravdu jednoduché. Na jeho kvalitní činnosti závisí naše psychická vitalita, akčnost, nakládání s životní sílou a v neposlední řadě schopnost přivést na svět kvalitního potomka.

Když k tomu připočteme detoxikaci organizmu a řadu dalších povinností, které na energii Větru, představovanou v těle játry, žlučníkem, ale také třeba očima, vidíme, že se má opravdu co ohánět. Určitě ocení naši pomoc.

Zabezpečit proudění vzduchu v našem domově dokážeme poměrně snadno. Stačí k tomu nepřeplněné prostory, rozumné členění bytu a volný přístup k oknům i ke dveřím.

Rozhodně ale zabráníme průvanu. Průvan vyčerpává základní energii, jednoduše řečeno vyčerpává nás. Z tohoto pohledu není příliš bezpečná i klimatizace, pokud ji cítíme jako průvan.

Ale ani nejlépe zařízený byt nedokáže nahradit procházku. Vyjděme si co nejčastěji na čerstvý vzduch. Pak nám bude stále foukat dobrý vítr do plachet.