Tělo

Tělo

Zajímat se o svůj organismus, naslouchat mu, pomáhat mu, když potřebujeme, ale na druhou stranu se od něj nenechat terorizovat je zcela jistě složitější, než návštěva lékaře. Proč ale nevyužít poznatků našich babiček nebo čínské medicíny v oblasti prevence?

Orgány zang a fu

Tradiční čínská medicína rozlišuje:

  • orgány zang (cang)
  • orgány fu 
  • oblasti orgánů – například šlachy, cévy, nervy, svaly, kůže a kosti.

Bavíme se o jinovém světě, proto jeho základem jsou jinové orgány, nazvané orgány zang. Patří k nim plíce, slezina (k nimž čínská medicína automaticky přičítá slinivku), srdce, ledviny, perikard (osrdečník) a játra. K nim vždy náleží orgány jangové, orgány fu – tlusté střevo, žaludek, tenké střevo, močový měchýř, tři ohniště a žlučník. Orgány zang a fu vystupují ve dvojicích.

Jak vypadá hospodaření v našem těle a co se děje s našimi orgány během celého dne?

Kovová pravidla brzkého rána

Biologickým počátkem našeho organizmu nazýváme (časné) jaro a (brzké) ráno. Pokud bychom vstávali mezi 3. – 7. hodinou, jako naši předci,  bude nás v tyto hodiny řídit prvek Kovu. Hovoříme tak o hospodářství Kovu.

Nejen náboženské komunity po celém světě, ale i naši předkové v dobách polních prací vstávali dlouho před sedmou hodinou. Důvodů je mnoho. Kov nás zpevňuje, dodává nám vůli a píli, umožňuje nám pracovat podle schematu, podle pravidel a v neposlední řadě nám dodává obrannou energii, která koluje pod kůží a chrání naše tělo před vnějšími škodlivými vlivy.

Orgánem jangovým, tedy orgánem fu, je tlusté střevo, orgánem jinovým, orgánem zang, jsou plíce. Jsou umístěny v tzv. Horním ohništi (nejvýše položeném ze Tří ohnišť – obrazném orgánu, ovšem pro čínskou medicínu velmi důležitém) stejně jako císař – Srdce, pomáhají mu vládnout, jsou jeho prvním ministrem. Mají docela dost práce. Řídí energii, podílejí se na metabolizmu tekutin, zajišťují difuzi, eliminaci nečistot a sestup. Plíce jsou také nazývány místem, kde se sbíhá sto cév. Tím je naznačena pomoc, kterou poskytují plíce srdci. Plíce pomáhají uvádět do oběhu krev a aktivizují Vědomou mysl.

Zemitý nástup do práce

Po nočním pročištění a zpevnění nám ráno dozrálo do krásy a v živém světě vstupuje do pracovního procesu hospodářství Země mezi 7. – 11. hodinou.

Jinová slezina a jangový žaludek se nazývají „kořenem postnatálního života“. Výčet práce sleziny nám zabere celou stránku a se žaludkem zajišťuje 75% potřebné energie pro naše tělo. Další čtvrtinu zajišťují plíce a jako vždy, s dalšími počty si staří Mistři poněkud zalaškovali, tvrdili, že zbylou energii získáváme pomocí ostatních smyslů. I když – neříká úsloví našich předků: „Jez do polosyta, pij do polopita, dožiješ se dlouhá léta“ vlastně totéž?

S prvkem Země je spojeno vlhko, žaludek proto pro svou činnost potřebuje vlhko a také teplo. Tím může být teplá tekutina (čaj, polévka) a také třeba aperitiv. Tělo se ale nespoléhá jen na to, co dostane zvenčí. Potravu dostatečně zvlhčí a oteplí slinami.

Po nás se chce jediné, potravu pořádně rozkousat. Žaludek potravu připraví a na řadě je slezina, která z naší snídaně uspořádá hodokvas pro tělo, kvalitní a vydatnou energii, která postačí na denní provoz, ochrání organizmus před nebezpečnými nájezdníky zvenčí a ještě kousek energie uloží pro strýčka příhodu.

Teplo poledního Ohně

Země nám připravila pevnou půdu pod nohama a aktivita a lehkost Ohně nám umožní pracovat na našem díle. Uvědomíme-li si, že orgánem zang je srdce, je nám jasné, že té aktivity potřebujeme opravdu hodně. Chytré knížky vypočítávají, kolikrát se srdce stáhne za život, určitě je to nejvýkonnější mašinka našeho Univerza. Orgánem fu je tenké střevo.

Srdce hostí sídlo ducha shen (šen). Teprve vstupem ducha shen do materie plodu vzniká život (podle čínské medicíny je to zhruba v období moruly až gastruly, tedy ve stádiu, kdy plod vypadá jako malina). Toto je okamžik, ve kterém se shen ming, my bychom si jej mohli nazvat třeba „Jasný Duch“ vydává na pozemskou pouť, přijímá hmotné tělo a všechna jeho omezení.

Od této chvíle se stává shen – Vědomou myslí a Kosmickým vědomím, které budou zajišťovat duševní aktivitu po celou dobu naší pozemské cesty. Na naší psychice se velmi dobře odráží čínská kosmologie a její důležitost v pochopení nás samých. Oheň se dělí na dvě energie, na energii Tepla a energii Žáru.

Energie Tepla se v naší psychice projevuje jako Vědomá mysl, Žár jako Kosmické vědomí. Vědomá mysl je vlastně to, co my nazýváme rozumem, nebo snad lépe to, co nám zajišťuje vnímání. Kosmické vědomí má velmi zhruba řečeno na starosti naši orientovanost.

Odpolední Vodní lázeň

Hospodářství Vody připadá zejména na odpoledne mezi 15. – 19. hodinou.

Orgánem zang jsou ledviny, orgánem fu močový měchýř.

Aby ledviny mohly správně pracovat, potřebují opravdu dostatek vody. A tady dělá naše společnost často chybu. Už jsme se naučili, že pitný režim je důležitý. Ale málokdo si uvědomuje, že dostatek vody v organizmu je nezbytný právě mezi 15 – 19 hodinou odpolední. Kdo z nás pije tak, aby během dopoledne doplnil tekutiny na minimálně dvě třetiny denní dávky?

Ledviny ke své činnosti nepotřebují jen Vodu, ale také Oheň. Ten podporuje jang a právě jang je tím, co způsobuje funkčnost. Oheň si ledviny zajišťují energiemi času, hospodářství Vody předcházejí čtyři hodiny velmi silného kumulovaného poledního Ohně, který Vodu ohřívá. Pomoci činnosti ledvin můžeme i my – slanou teplou tekutinou, neboli polévkou alespoň v chladnějších dnech.

Podrobněji se s činností ledvin seznámíte v tomto článku na našem BLOGu.

Močový měchýř se nám pod významností ledvin poněkud vytrácí. A přitom jeho úloha je také jedinečná, odvádí přebytečné tekutiny z těla, což rozhodně není málo.

Večerní rozptýlení v Žáru Ohně

Čas nám rychle uběhl a máme večer. Činnost našeho těla ale pokračuje, tentokrát příjemným rozptýlením. A to doslova. Po 19. hodině totiž nastupuje druhá fáze hospodářství Ohně, které má za úkol zúročit práci ledvin a čisté rozptýlit do všech končin našeho organizmu.

Orgánem zang je perikard – osrdečník a orgánem fu Tři ohniště. Nenaskočila vám kopřivka? Osrdečník si ještě jakž takž dokážeme představit, ale Tři ohniště? No vidíte, nevíme nic a to jsme přímo u základu funkčnosti těla, u základu naší existence.

Perikard je sídlem Kosmického vědomí, našeho propojení s Univerzem a to není v srdci, ale v mozku. Bodem propojení je akupunkturní bod GV20 (20 zadní střední dráhy) a my ho velmi lehce najdeme – je to nejvyšší bod ve středu hlavy, když hlavu maličko skloníme.

V rámci hospodářství je ale zapotřebí se seznámit s orgánem fu, Třemi ohništi. Zda-li je či není konkrétním orgánem, se přou stovky čínských lékařů tisíce let. Pro nás je důležité, že nám poskytují obrazy jeho činnosti.

  • Horní ohniště umísťují do oblasti hrudníku a říkají o něm, že je jako mlha. Jemné výživné esence stoupají nahoru a Horní ohniště je potom rozptyluje po celém těle.
  • Střední ohniště najdeme zhruba kolem žaludku a podle starých Mistrů se podobá bažině v rozkladu. Ale nemylme se, bažina pro ně byla zdroj života, bohatství. Právě rozklad v žaludku nám umožní využít potravu. Pro nás je asi nejpříjemnější představa hrnce – žaludku, ve kterém střední ohniště uvaří oběd.
  • Dolní ohniště je vnímáno opravdu dole, v dolní části břicha a příhodně se nazývá stokou, zajišťuje tranzit odpadních látek ven z těla.

Ve stručnosti hlavní úkoly hospodářství Žáru spočívají v udržování oběhu originální energie ledvin – yuan qi, uvedení potravy a tekutin do pohybu a oběhu, řídí veškeré energetické procesy našeho organizmu, sleduje a podporuje odpadové hospodářství a udržuje propojení s Univerzem.

Žár představuje polovina Tepla a polovina Vlhka, tedy  optimální konstelace pro činnost žaludku. S nadsázkou proto nazýváme toto období „bílým sexem“, neustálým nutkáním mezi 19 – 23. hodinou otevřít a vyplenit ledničku. Ovšem lidé, kteří potřebují přibrat by naopak toto období měli využít a vzít si druhou večeři, známe ji i z lázní či nemocnic.

Noční aktivita Dřeva

Noc vrcholí a příroda se odevzdává mezi 23. – 3. hodinou do péče hospodářství Dřeva. A není pochyb, že práce bude nad hlavu. Vítr, energie Dřeva, je nositelem sta nemocí, ale také platí české úsloví o závanu zdravého Větru, Vítr totiž musí vyvanout z těla všechnu zatuchlinu.

Orgánem jangovým, tedy orgánem fu, je žlučník, orgánem jinovým, orgánem zang, jsou játra. Na jejich bedrech vlastně leží veškerá péče o náš statek vezdejší. Jako první nastupuje žlučník, který jako výkonný generál rozhodne o vykonání nejdůležitějších úkolů.

Játra jako ministr po něm přeberou čas pro naplánování dalších činností, včetně střednědobých a dlouhodobých cílů. Máme-li problémy s rozhodnutím se, určitě není v pořádku jangová složka Dřeva, u neschopnosti plánovat se potýkáme s chybou v jinu Dřeva.