Principy

Principy

Co k léčení praví moudrost staré Číny?

Nadčasově se k „problematice léčení“ vyjádřil již v 5. století př. n. l. čínský lékař Pien Cchiou.

Kdo podle něj nejde léčit:

  • pyšní a svéhlavci, s nimiž není možná rozumná řeč,
  • chamtivci, kteří při honbě za penězi zanedbávají svoje tělo,
  • lidé, kteří se nechtějí zříci rozmařilého života,
  • nemocní, u nichž se smísil yin (jin) a yang (jang), ženský a mužský princip, takže skrytá qi (čchi) nemůže dál vykonávat příslušné funkce,
  • nemocní v tak chatrném stavu, že už nejsou schopni pozřít lék,
  • ti, kteří více důvěřují fušerům a mastičkářům než lékařům.

I jedna z první zásad Vnitřní knihy  Žlutého císaři praví, že lékař se nemá starat o nemocné, protože ti  sešli ze správné cesty života, má pečovat o ostatní, aby ze správné cesty života nesešli a zachovali si tak životní pohodu. Jinak řečeno, jediné rozumné uvažování v oblasti zdraví a harmonie života je PREVENCE.

Jak se k léčení stavět ve 21. století na Západě?

O správné cestě se jednodušeji hovořilo a psalo ve staré Číně než dnes u nás na Západě. U nás narozené děťátko dostane pár očkovacích látek…

Čínská medicína nenazývá onemocnění třeba anginou a neumí ho léčit jedinou metodou. Nutí terapeuty k pečlivému rozebrání potíží nemocného a teprve poté jim dovolí určit nejvhodnější způsob léčby.

Díky tomu je nutné z pohledu čínské medicíny dodržovat tyto zásady:

  • Přistupovat individuálně k osobnosti každého člověka a jeho prvkovému vybavení  – astrotypu (astrotyp je v podstatě mapa energií konkrétního člověka, přirovnat ji můžeme ke zobrazení genetického vybavení).
  • Na základě osobnosti člověka lze potom doporučit zcela individuální cestu k obnově harmonie v čase, prostoru i společnosti. Znamená to hledat problémy i mimo samotný organizmus, například v chybných vztazích, časových kumulacích energií nebo prostoru. Některé takové stavy umíme definovat i v západní medicíně, například zvrací-li dítě, u kterého byla diagnostikována školní fóbie, staráme se o jeho duševní stav a nekurýrujeme žaludek. Známe také stavy úzkosti z těsného či nadměrného prostoru, pavouků… To všechno a ještě řada dalších problémů se může projevit jako „nemoc“. Neřešíme-li příčinu a staráme-li se pouze o napravení nepříjemného projevu (zvracení, horečka…), zaděláváme si na někdy i zásadní zdravotní problémy.
  • Porovnáním návrhu harmonizace nebo při větších potížích přímo terapie či třeba změny životosprávy nebo dietetického zákroku s astrotypem se navíc můžeme ujistit, zda jsme někde v uvažování neudělali chybu – astrotyp a návrh terapie musí být vždy v souladu.
  • Navíc jsme povinni neustále brát v potaz energie, které na člověka působí a budou působit v době navrhovaných změn nebo terapie, tedy opět jeho vztahy, okolí, velmi důležité jsou energie konkrétního časového období…, prostě ať se nám to líbí, či ne, působí na nás velká řada faktorů. A tak či onak mohou tyto energie terapii modifikovat jak v pozitivním, tak i negativním smyslu.