Cesta

Cesta

Jak plynout mezi přílišnou otevřeností a uzavřeností

Cesta životem založená na solidním zdraví není možná bez zachování rovnováhy mezi plynutím, otevřením se světu v podobě lidí kolem nás a zároveň uměním se uzavřít se svými myšlenkami ve chvílích, kdy je to potřeba. Všechny tyto fáze jsou důležité.

Musíme v uzavření umět načerpat síly – „spolykat vše, co jsme zatím nalokali“ – zpracovat to a pak je potřeba se otevřít a jít dál. To, kde jsme, prostě nikdy není a nebude konečná, nemůžeme se cítit špatně, když zjistíme, že musíme jít dál.

Souvislosti mezi prostorem a funkcí tělesných orgánů?

Na sektoru 1 představujícím cestu v rámci čtverce známého z feng ren shui si můžeme ukázat souvislosti mezi problémy se zdravím a chybami prostoru. K cestě patří prvek Vody a z tělesných orgánů ledviny s močovým měchýřem.

Hloubka Vody nám umožňuje rozvinout moudrost, ovšem druhým aspektem tohoto prvku je strach. Ten nás zejména v našich končinách z různých historických i jiných důvodů příliš brzdí a dokonce i způsobuje zdravotní problémy.

Právě ledviny a starost o ně považovali staří čínští Mistři za extrémně důležitou, ledviny uchovávají podle čínské medicíny základní životní energii. Ledviny navíc řídí uši a nádech, patří k nim i sténání.

Když míváme zdravotní problémy spojené s ledvinami, může to být pro nás indície, že příliš vyčerpáváme naši životní energii. Podrobněji se o fungování a potřebách ledvin dočtete v tomto článku na našem BLOGu.

Průchod potravy

Vedle toho je ve vztahu k tělu sektor Cesty odpovědný za pasážování. Tedy cestu potravy od vstupu ústy, průběhu celým tělem až po výstup. Fakt, že se najíme a nebudeme mít problémy než dojdeme na záchod, je otázka kvalitního plynutí. Zácpa bude chyba tlustého střeva (to patří k prvku Kovu), ale zároveň to bude pasážování. Je pak vhodné se podívat zda-li nemáme někde zabrzděnou energii v komunikačních prostorách (například ve vstupním prostoru nebo v chodbě).

Když se Cesta blokuje

Zablokování sektoru Cesty může způsobovat časté bolesti v krku, kolen, problémy se zadrháváním až koktáním, obtížné močení či problémy s otoky. Dalším důležitým signálem nefungující Cesty může být zimomřivost, strach, znehybnění, nepružnost ducha či zhoršení hybnosti.

Problémy s nepružným duchem končí někdy i špatnou imunitou a adaptabilitou. Na cestě životem nás rovněž může blokovat obsedantní myšlení. To opět vyvolává bloky v základní energii.

Přílišný nadbytek energie

Pokud máte energie v tomto sektoru nadbytek – mohou se projevovat jako spěch, překotná mluva, problémy s trávením způsobené spěchem – rychlé jedení, rychlé polykání či nedostatečné kousání potravy.

Podobně, jako sektor 1 magického čtverce v této „ochutnávce“ lze rozebrat v rámci diferenciální diagnostiky ve všech souvislostech i ostatní sektory. Všechny si budete moci osahat a prozkoumat v našem webináři Pěstuj život: kariéra, partnerství a rodina.