20.12.2015

Čas Zimy, čas klidu?

Podzim pomalu odkládá přepestrý šat a zima se odívá do jednotvárné hnědi a šedi, aby ji postupně vyměnila za zářivou bílou. Podívejme se, co nám říkají jednotlivé barvy podle poznatků mnoho tisíc let staré Klasické čínské medicíny, zabrousíme do prastaré knihy čínských Mistrů – do Knihy proměn (YI JING). Převádí veškerenstvo Bytí  – hmoty (jinové sféry) i Nebytí – funkce (jangové sféry) do čar a své poselství nám předkládá v osmi trigramech [1].

Pestrý, činorodý podzim

Až neskutečná barevnost podzimní přírody odpovídá pestrosti našeho života na podzim. Máme za úkol všechno zkontrolovat, sklidit, přebrat, postavit se čelem k nutnosti vyřadit, co je neduživé, nepotřebné, zkažené. A ostatní uskladnit tak, abychom se mohli na jaře vrátit ke všemu, co jsme se rozhodli ponechat. To předpokládá řadu kontaktů, akcí, aktivit. Příroda nám k tomu dopřává nejen množství barev, proměn teplot, ale i potravin, ovoce, zeleniny, prostě máme, na co si vzpomeneme. Pracujeme, ale i si užíváme v rozpustilém a rozmarném trigramu Vody a Kovu Moře, Jezero – DUI.

Přichází zpomalení, ale…

Zcela jiný scénář nám připravila zima. Temná šeď oblohy a smutná hněď prázdných polí a holých větví bezlistých stromů evokuje potřebu konce, zániku. „Prach jsi a v prach se obrátíš“, bránu nám otevírá Matka Země v podobě trigramu Hory – GEN. Jednoho dne ale sněhobílé vločky převléknou krajinu do blyštivé bělostné nádhery ověnčené drobnými průhlednými drahokamy námrazy na stromech a příroda se vydává na další důležitou pouť. Klid Zimy – sezóny Vody využívá k zásadnímu aktu přežití. Pozdější Nebesa [2] jinové cesty střídá za Dřívější Nebesa cesty jangové, kvantitativní růst hmoty se na čas zaměňuje za kvalitativní zhodnocení funkcí. Vládu převzal Kov, trigram Nebesa – QIAN. Chladný a těžký Kov Pozdějších Nebes se odlehčuje a pozvedá se k výšinám Dřívějších Nebes. Pro nás to znamená zcela prozaický úkaz – vody uzavře led a umožní tak život pod hladinou i za nejkrutějších mrazů.

YI JING nás seznamuje ještě s jednou zajímavostí, která je nám důvěrně známá. Zatímco Kov Pozdějších Nebes (naší jinové scény) stahuje, přináší sesychání, Kov Dřívějších Nebes [3] (jangové scény) roztahuje – led roztrhá láhev, v níž zamrzne. Aktivitu kvalitativního zhodnocení života známe z literatury jako sedánky, kdy se po vyčerpávajících pracích lidé scházeli, povídali si, poznávali názory druhých a tříbili si své, dohadovali důležitá rozhodnutí, která mohla mít dalekosáhlé dopady. Klid a jednotvárnost tak v sobě nese obrovský náboj nesmírně důležité aktivity, která umožní Jaru protřít si oči a vrhnout se s neutuchajícím elánem do dalšího roku Bytí.

Správný život

Ať se nám to líbí či ne, ještě stále jsme součástí přírody. Jednotvárný háv nás postupně navádí na cestu jednotvárnosti. Životní síla se stahuje, pro mnohé nastává čas zimního spánku, pro ostatní by měl nastat čas zimního klidu. Snižuje se také významně pestrost potravy.

Maso a tuky doplňuje uskladněná zelenina, několik málo druhů ovoce, sušené byliny. Podle čínských pravidel máme chodit brzo spát a pozdě vstávat, máme se zdržet sexu a dalších jangových aktivit. Tak naplníme základní požadavek na JANG SHEN FA (metodu správného pěstování života) – chovat se tak, jak nám káže čas, sezóna. Jenže sezóna pro harmonický život nestačí, tento požadavek ve své úplnosti zní: „REGION, SEZÓNA“, přeloženo do češtiny: „žij tak, jak je obvyklé v čase a v místě, ve kterém žiješ“. A obvyklý život v REGIONU můžeme nazvat „obvyklý život západní civilizace“.

Ten ale zcela jistě podzimem nekončí. Těžko můžeme sdělit zaměstnavateli, že od zítřka budeme chodit do práce na desátou, protože to je doba našeho biologického probuzení, těžko budeme moci odmítnout důležité akce poukazem na jejich jangovost, která se špatně kloubí se zásadním působením jinu Zimy. Náš region je prostě krapet v rozporu s představami sezóny.

Řešení

Co tedy dělat, jak se chovat, abychom byli schopni naplnit leckdy právě opačné předpoklady dvou základních a zásadních představitelů harmonického žití?

Měli bychom se zamyslet, jak žijeme a podle toho upravit své chování v zimě. Potřebujeme být velmi aktivní? Pak bychom měli volit pestřejší oblečení (velmi účinný je vícebarvený šátek nebo šál kolem krku) a zcela jistě rozmanitější stravu. Zapomenout bychom ale určitě měli na studené saláty, přehánět bychom to neměli ani s tropickým ovocem, které nás ochlazuje, tedy jinizuje. Nutnost výraznější aktivity se tak dostává do rozporu s chudší nabídkou sezóny Zimy.

S doplněným jangem se pak můžeme bez obav vrhnout do společenské sezóny plné plesů, či užívat si chvil aktivního odpočinku na jiskřivém sněhu (pokud se ho dočkáme). Stejně bychom ale neměli zapomenout, že Zima je období klidu a obnovy a alespoň občas dát klidu v našem životě trochu prostoru.

 

[1] Spojení třech čar plných či přerušovaných.

[2] Viz YI JING – Kniha proměn, Pozdější Nebesa popisují kvantitativní pochody v přírodě (např. vznik, růst a zánik jedince).

[3] Dění v Dřívějších Nebesech zajišťuje kvalitativní obnovu funkcí.